སྤྱོད་མཁན་ལགས། ཁྱེད་ད་དུང་ནང་འཛུལ་བྱས་མེད།
Ctrl+D མནན་ནས་དྲ་ཚིགས་འབཅུག    Tags    |    དྲི་བ་འདོན་ས།
>
>
ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྨད་ཆའི་སྦྱང་གཞི།
  • 01-15 |
  •  16-30 |

མགོ་ཤོག

地址:甘肃省兰州市城关区西北新村1号西北民族大学(730030) 电话:0931-2938095 传真:0931-2977686
版权所有©2011 西北民族大学信息院